Vostede está aquí

Bacharelato. Matemáticas II

ÁLXEBRA Apuntamentos Descargar (pdf)
Exercicios Descargar (pdf)
Exercicios. Solucións (1) Descargar (CDF)
Exercicios. Solucións (2) Descargar (CDF)
Exames PAU anteriores a 2008 Descargar (pdf)
Exames PAU de 2008 a 2014 Descargar (CDF)
XEOMETRÍA Apuntamentos Descargar (pdf)
Posición relativa de rectas e planos (con vectores) Descargar (CDF)
Cálculo de puntos simétricos Descargar (CDF)
Exercicios Descargar (pdf)
Exercicios. Solucións (1) Descargar (CDF)
Exercicios. Solucións (2) Descargar (CDF)
Exames PAU de 2001 a 2008 Descargar (pdf)
Exames PAU de 2009 a 2014 Descargar (CDF)
ANÁLISE Apuntamentos (Funcións, límites e continuidade) Descargar (pdf)
Apuntamentos (Cálculo diferencial) Descargar (pdf)
Apuntamentos. derivadas laterais Descargar (CDF)
Apuntamentos (Cálculo integral) Descargar (pdf)
Exercicios (Funcións, límites e continuidade) Descargar (pdf)
Exercicios de funcións. Solucións Descargar (CDF)
Exercicios  de límites. Solucións Descargar (CDF)
Exercicios de continuidade. Solucións Descargar (CDF)
Exercicios complementarios de límites. Solucións Descargar (CDF)
Exercicios (Cálculo diferencial) Descargar (pdf)
Exercicios de derivadas (1). Solucións Descargar (CDF)
Exercicios de derivadas (2). Solucións Descargar (CDF)
Exercicios de derivadas (3). Solucións Descargar (CDF)
Exercicios de derivadas (4). Solucións Descargar (CDF)
Exercicios de derivadas (5). Solucións Descargar (CDF)
Exercicios (Cálculo integral) Descargar (pdf)
Exercicios de integrais (1). Solucións Descargar (CDF)
Exercicios de integrais (2). Solucións Descargar (CDF)

PROBABILIDADE

E

ESTATÍSTICA

Apuntamentos Descargar (pdf)
Exercicios Descargar (pdf)
Fórmulas de combinatoria Descargar (pdf)