PERSOAS DE FÓRA DE NAVEA
NOME
DATOS
Benigno Domínguez Arias (San Silvestre de Río) Ver máis datos
Cándida Álvarez Álvarez (San Xurxo de Río) Ver máis datos
Domingo Domínguez Caneda (Ousecende de Río) Ver máis datos
Domingo López Rodríguez (As Cortes de Río) Ver máis datos
Feliciana Rodríguez (San Xurxo de Río) Ver máis datos
Fernando Savín Álvarez (Cerdeira de Río) Ver máis datos
Francisca Gómez Rodríguez (Abelaído de Río) Ver máis datos
Francisco Fernández (Acibeiro de Río) Ver máis datos
Francisco González Fernández (Vexe das Cabanas) Ver máis datos
Francisco Yáñez (Regueiro de Castrelo de Río) Ver máis datos
Herdeiros Juan Pérez (San Silvestre de Río) Ver máis datos
Herdeiros Policarpo Losada (Sas de Penelas) Ver máis datos
Isidoro Domínguez (Ousecende de Río) Ver máis datos
Javiera González Álvarez (As Cortes de Río) Ver máis datos
José González Losada (Seoane de Río) Ver máis datos
José Villar Álvarez (Condelle de Castro Caldelas) Ver máis datos
José Yáñez (Acebedo de Rabal de Queixa) Ver máis datos
José María Sánchez Pérez (Seoane de Río) Ver máis datos
Josefa Rosa Pérez (San Xurxo de Río) Ver máis datos
Juan Álvarez Cid (Lampaza) Ver máis datos
Juan Arias Rodríguez (Domecelle de Río) Ver máis datos
Juan González (Sabugueiro de Río) Ver máis datos
Juan Losada (San Xurxo de Río) Ver máis datos
Juan Rodríguez Gómez (Abelaído de Río) Ver máis datos
Leonardo González (Casdequille de Río) Ver máis datos
Lucas Pérez (Abelaído de Río) Ver máis datos
Manuel Alva (Os Cerdeiros das Cabanas) Ver máis datos
Manuel Alva Álvarez (Os Cerdeiros) Ver máis datos
Manuel Rodríguez López (Vilamaior de Castro Caldelas) Ver máis datos
María González (Cerdeiros das Cabanas) Ver máis datos
María Pérez (Venta da Touza? en Río) Ver máis datos
Martín Álvarez Sotelo (San Xurxo de Río) Ver máis datos
Pablo Delgado Santamaría (Teixeira das Cabanas) Ver máis datos
Pedro Álvarez (Vilamaior de Castro Caldelas) Ver máis datos
Pedro Ferreiro Blanco (Cerdeira de Río) Ver máis datos
Pedro López González (San Xurxo de Río) Ver máis datos
Pedro Rodríguez (Ousecende de Río) Ver máis datos
Ramón Alva (A Fonte das Cabanas) Ver máis datos
Ramón Pérez Álvarez (Mouruas de Río) Ver máis datos
Roque Núñez (Acibeiro de Río) Ver máis datos
Santiago Álvarez Álvarez (As Cortes de Río) Ver máis datos
Santiago Arias Rodríguez (Domecelle de Río) Ver máis datos
Tomás Rodicio Pérez (Domecelle de Río) Ver máis datos
Tomás Villar Álvarez (Condelle de Castro Caldelas) Ver máis datos
Tomás Villar López (Condelle de Castro Caldelas) Ver máis datos