LISTADO ZONA 2
ZONA
NÚMERO
NOME
DATOS
2 1 Herdeiros Fernando Rodríguez Valdonedo Ver máis datos
2 2 Juan Rodríguez Álvarez Ver máis datos
2 3 Antonio Rodríguez González Ver máis datos
2 4 José Núñez Rodríguez Ver máis datos
2 5 Francisco Rodríguez Portea Ver máis datos
2 6 Domingo Rodríguez Blanco Ver máis datos
2 7 Miguel Fernández Martínez Ver máis datos
2 8 Manuel Álvarez Rodríguez Ver máis datos
2 9 Blas Álvarez Álvarez Ver máis datos
2 10 Herdeiros Luís Fernández Ver máis datos
2 11 Domingo Álvarez Rodríguez Ver máis datos
2 12 María Pérez Losada Ver máis datos
2 13 María Rodríguez Portea Ver máis datos
2 14 Carlos Pérez López Ver máis datos
2 15 Pedro Mondelo Álvarez Ver máis datos
2 16 Sevastián Álvarez Álvarez Ver máis datos
2 17 José Álvarez Álvarez Ver máis datos
2 18 Basilio Pérez Novoa Ver máis datos
2 19 Juan Novoa Álvarez Ver máis datos
2 20 Martín Álvarez Sotelo Ver máis datos
2 21 Domingo Núñez Álvarez Ver máis datos
2 22 Leonardo Núñez Pérez Ver máis datos
2 23 José Álvarez Rodríguez Ver máis datos
2 24 Cándida Álvarez Álvarez Ver máis datos
2 25 Serafín González Sierra Ver máis datos
2 26 Gumersindo Pérez Pérez Ver máis datos
2 27 Ignacia Álvarez Rodríguez Ver máis datos
2 28 Estevan Álvarez Rodríguez Ver máis datos
2 29 José Álvarez Pérez Ver máis datos
2 30 Joaquín Núñez Álvarez Ver máis datos
2 31 Pablo Delgado Santamaría Ver máis datos
2 32 Domingo Pérez Núñez Ver máis datos
2 33 Severino Fernández Álvarez Ver máis datos
2 34 Juana Álvarez López Ver máis datos
2 35 Pedro Núñez Rodríguez Ver máis datos
2 36 Miguel Sabín Novoa Ver máis datos
2 37 Juan Ramos Álvarez Ver máis datos
2 38 Manuela Álvarez Fernández Ver máis datos
2 39 José Cao López Ver máis datos
2 40 Manuel Pérez López Ver máis datos
2 41 Carmen Rodríguez Portea Ver máis datos
2 42 María Pérez Pérez Ver máis datos
2 43 María Álvarez Pérez Ver máis datos
2 44 Felipe López Fernández Ver máis datos
2 45 Juan Fernández González Ver máis datos
2 46 Antonio Álvarez Pérez Ver máis datos
2 47 Manuel Mondelo Álvarez Ver máis datos
2 48 Manuel Fernández Fernández Ver máis datos
2 49 Camila Rodríguez Álvarez Ver máis datos
2 50 Pilar Rodríguez Ver máis datos
2 51 Pedro López Fernández Ver máis datos
2 52 Manuel Rodríguez López Ver máis datos
2 53 Pedro Álvarez Ver máis datos
2 54 Manuel Blanco Rodríguez Ver máis datos
2 55 Pascual Álvarez Álvarez Ver máis datos
2 56 Antonia Cao García Ver máis datos
2 57 Rosendo Fernández Cao Ver máis datos
2 58 Casemiro Fernández Cao Ver máis datos
2 59 Josefa Rodríguez Martínez Ver máis datos
2 60 Domingo Álvarez Pérez Ver máis datos
2 61 Domingo Pérez López Ver máis datos
2 62 Lisardo Pérez Pérez Ver máis datos
2 63 Maximino Álvarez Ver máis datos
2 64 Manuela Rodríguez Álvarez Ver máis datos
2 65 Manuel Pérez Pérez Ver máis datos
2 66 Francisca Rodríguez Pérez Ver máis datos
2 67 Juliano Rodríguez Álvarez Ver máis datos
2 68 Juliana Rodríguez Pérez Ver máis datos
2 69 Agustín López Rodríguez Ver máis datos
2 70 Pedro Martínez Rodríguez Ver máis datos
2 71 Blas Núñez Rodríguez Ver máis datos
2 72 Manuela Rodríguez Pérez Ver máis datos
2 73 Florentina Fernández Álvarez Ver máis datos
2 74 Miguel Álvarez Fernández Ver máis datos
2 75 Prudencia Álvarez Rodríguez Ver máis datos
2 76 Narcisa Rodríguez Pérez Ver máis datos
2 77 Antonia Álvarez López Ver máis datos
2 78 Manuel Soilán Rodríguez Ver máis datos
2 79 Joaquín Núñez Rodríguez Ver máis datos
2 80 Paula Enríquez Nestal Ver máis datos
2 81 Antonio Portea Enríquez Ver máis datos
2 82 José López Rodríguez Ver máis datos
2 83 Manuel Alva Ver máis datos
2 84 Javiera González Álvarez Ver máis datos
2 85 José María Sánchez Pérez Ver máis datos
2 86 José González Losada Ver máis datos
2 87 Domingo López Rodríguez Ver máis datos
2 88 Santiago Álvarez Álvarez Ver máis datos
2 89 Herdeiros Juan Pérez Ver máis datos
2 90 Juan Losada Ver máis datos
2 91 José Villar Álvarez Ver máis datos
2 92 Tomás Villar López Ver máis datos
2 93 Juan Rodríguez Gómez Ver máis datos
2 94 Feliciana Rodríguez Ver máis datos
2 95 Francisca Gómez Rodríguez Ver máis datos
2 96 Lucas Pérez Ver máis datos
2 97 José Yáñez Ver máis datos
2 98 Leonardo González Ver máis datos
2 99 Juan Álvarez Cid Ver máis datos
2 100 Benigno Domínguez Arias Ver máis datos
2 101 Javiera Rodríguez Taboada Ver máis datos
2 102 Francisco Pérez López Ver máis datos
2 103 Miguel López Rodríguez Ver máis datos
2 104 Manuel Delgado Santamaría Ver máis datos
2 105 Pedro Rodríguez Ver máis datos
2 106 Pedro Ferreiro Blanco Ver máis datos
2 107 Roque Núñez Ver máis datos
2 108 Juan Arias Rodríguez Ver máis datos
2 109 Fernando Savín Álvarez Ver máis datos
2 110 Domingo Domínguez Caneda Ver máis datos
2 111 Isidoro Domínguez Ver máis datos
2 112 Francisco Fernández Ver máis datos
2 113 Pedro Rodríguez Ver máis datos
2 114 Francisco Yáñez Ver máis datos