LISTADO ZONA 3
ZONA
NÚMERO
NOME
DATOS
3 1 Herdeiros Fernando Rodríguez Valdonedo Ver máis datos
3 2 Pedro Mondelo Álvarez Ver máis datos
3 3 Juan Novoa Álvarez Ver máis datos
3 4 Antonio Rodríguez González Ver máis datos
3 5 José Álvarez Álvarez Ver máis datos
3 6 Sevastián Álvarez Álvarez Ver máis datos
3 7 Domingo Rodríguez Blanco Ver máis datos
3 8 José Álvarez Rodríguez Ver máis datos
3 9 Blas Álvarez Álvarez Ver máis datos
3 10 Ignacia Álvarez Rodríguez Ver máis datos
3 11 Juan Arias Rodríguez Ver máis datos
3 12 Santiago Arias Rodríguez Ver máis datos
3 13 Tomás Rodicio Pérez Ver máis datos
3 14 Gumersindo Pérez Pérez Ver máis datos
3 15 Francisco Pérez López Ver máis datos
3 16 Manuela Álvarez Fernández Ver máis datos
3 17 Carmen Rodríguez Portea Ver máis datos
3 18 Josefa Rodríguez Martínez Ver máis datos
3 19 Juliana Rodríguez Pérez Ver máis datos
3 20 Florentina Fernández Álvarez Ver máis datos
3 21 María Álvarez Pérez Ver máis datos
3 22 Joaquín Núñez Álvarez Ver máis datos
3 23 Francisco Rodríguez Portea Ver máis datos
3 24 Rosa e Francisca Rodríguez González Ver máis datos
3 25 Camila Rodríguez Álvarez Ver máis datos
3 26 Lisardo Pérez Pérez Ver máis datos
3 27 Manuel Blanco Rodríguez Ver máis datos
3 28 Manuel Fernández Fernández Ver máis datos
3 29 Manuel Álvarez Rodríguez Ver máis datos
3 30 Manuel Mondelo Álvarez Ver máis datos
3 31 Manuel Soilán Rodríguez Ver máis datos
3 32 Antonio Fernández Martínez Ver máis datos
3 33 Pedro Álvarez López Ver máis datos
3 34 José López Rodríguez Ver máis datos
3 35 Manuel Rodríguez López Ver máis datos
3 36 Pedro López Fernández Ver máis datos
3 37 Carlos Pérez López Ver máis datos
3 38 Domingo Pérez López Ver máis datos
3 39 Miguel López Rodríguez Ver máis datos
3 40 Felipe López Fernández Ver máis datos
3 41 María Pérez Pérez Ver máis datos
3 42 Miguel Fernández Martínez Ver máis datos
3 43 Basilio Pérez Novoa Ver máis datos
3 44 María Pérez Losada Ver máis datos
3 45 Manuel Pérez Pérez Ver máis datos
3 46 Juan Nogueira Alonso Ver máis datos
3 47 Domingo Pérez Núñez Ver máis datos
3 48 Severino Fernández Álvarez Ver máis datos
3 49 Javiera Rodríguez Taboada Ver máis datos
3 50 José Núñez Rodríguez Ver máis datos
3 51 Estevan Álvarez Rodríguez Ver máis datos
3 52 Miguel Álvarez Fernández Ver máis datos
3 53 Domingo Álvarez Rodríguez Ver máis datos
3 54 Cándida Álvarez Álvarez Ver máis datos
3 55 Tomás Villar López Ver máis datos
3 56 Benigno Domínguez Arias Ver máis datos
3 57 Domingo Núñez Álvarez Ver máis datos
3 58 José Cao López Ver máis datos