DATOS
Zona:
1
Número no libro:
99
Nome:
María
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Portea
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
10:14:00
Fin:
10:22:00
Observacións:

Volver ao listado