DATOS
Zona:
1
Número no libro:
100
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
Vilaboa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
10:22:00
Fin:
10:28:00
Observacións:

Volver ao listado