DATOS
Zona:
1
Número no libro:
101
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:22:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
10:28:00
Fin:
10:50:00
Observacións:

Volver ao listado