DATOS
Zona:
1
Número no libro:
102
Nome:
Josefa
Primeiro apelido:
Rosa
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:18:00
Día da semana:
Mércor
Inicio:
10:50:00
Fin:
11:08:00
Observacións:

Volver ao listado