DATOS
Zona:
1
Número no libro:
103
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
González
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:26:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
11:08:00
Fin:
11:34:00
Observacións:

Volver ao listado