DATOS
Zona:
1
Número no libro:
104
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Losada
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
non
Eidos:
Tempo asigando:
00:28:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
11:34:00
Fin:
12:02:00
Observacións:

Volver ao listado