DATOS
Zona:
1
Número no libro:
105
Nome:
Herdeiros Policarpo
Primeiro apelido:
Losada
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Sas de Penelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:12:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
12:02:00
Fin:
12:14:00
Observacións:

Volver ao listado