DATOS
Zona:
1
Número no libro:
106
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Sabugueiro de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:26:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
12:14:00
Fin:
12:40:00
Observacións:

Volver ao listado