DATOS
Zona:
1
Número no libro:
107
Nome:
Ramón
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Mouruas de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
12:40:00
Fin:
12:48:00
Observacións:

Volver ao listado