DATOS
Zona:
1
Número no libro:
108
Nome:
Roque
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Acibeiro de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
12:48:00
Fin:
12:53:00
Observacións:

Volver ao listado