DATOS
Zona:
1
Número no libro:
109
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Ousecende de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
12:53:00
Fin:
12:59:00
Observacións:

Volver ao listado