DATOS
Zona:
1
Número no libro:
110
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Arias
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
01:09:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
12:59:00
Fin:
14:08:00
Observacións:
Don

Volver ao listado