DATOS
Zona:
1
Número no libro:
111
Nome:
Fernando
Primeiro apelido:
Savín
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Cerdeira de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:53:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
14:08:00
Fin:
15:01:00
Observacións:

Volver ao listado