DATOS
Zona:
1
Número no libro:
112
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Ferreiro
Segundo apelido:
Blanco
Lugar onde vive:
Cerdeira de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
15:01:00
Fin:
15:09:00
Observacións:

Volver ao listado