DATOS
Zona:
1
Número no libro:
113
Nome:
José
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Casenando
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Mércores
Inicio:
15:09:00
Fin:
15:14:00
Observacións:

Volver ao listado