DATOS
Zona:
2
Número no libro:
21
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
08:25:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
04:04:00
Fin:
12:29:00
Observacións:
Don

Volver ao listado