DATOS
Zona:
1
Número no libro:
8
Nome:
Carmen
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
?
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:36:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
11:20:00
Fin:
11:56:00
Observacións:

Volver ao listado