DATOS
Zona:
2
Número no libro:
24
Nome:
Cándida
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:24:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
13:49:00
Fin:
14:13:00
Observacións:

Volver ao listado