DATOS
Zona:
2
Número no libro:
31
Nome:
Pablo
Primeiro apelido:
Delgado
Segundo apelido:
Santamaría
Lugar onde vive:
Teixeira das Cabanas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:09:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
17:54:00
Fin:
18:03:00
Observacións:

Volver ao listado