DATOS
Zona:
1
Número no libro:
9
Nome:
Dolores
Primeiro apelido:
Vázquez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Lameiros
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:10:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
11:56:00
Fin:
13:06:00
Observacións:

Volver ao listado