DATOS
Zona:
2
Número no libro:
36
Nome:
Miguel
Primeiro apelido:
Sabín
Segundo apelido:
Novoa
Lugar onde vive:
Casenando
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:07:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
20:16:00
Fin:
20:23:00
Observacións:

Volver ao listado