DATOS
Zona:
1
Número no libro:
10
Nome:
Teresa
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Lameiros
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:23:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
13:06:00
Fin:
13:29:00
Observacións:

Volver ao listado