DATOS
Zona:
2
Número no libro:
52
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Vilamaior de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:12:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
04:08:00
Fin:
04:20:00
Observacións:

Volver ao listado