DATOS
Zona:
1
Número no libro:
11
Nome:
Antonio
Primeiro apelido:
Portea
Segundo apelido:
Enríquez
Lugar onde vive:
Lameiros
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
13:29:00
Fin:
13:35:00
Observacións:

Volver ao listado