DATOS
Zona:
2
Número no libro:
53
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Vilamaior de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
non
Eidos:
Tempo asigando:
00:22:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
04:20:00
Fin:
04:42:00
Observacións:

Volver ao listado