DATOS
Zona:
2
Número no libro:
55
Nome:
Pascual
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:21:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
05:39:00
Fin:
06:00:00
Observacións:

Volver ao listado