DATOS
Zona:
2
Número no libro:
72
Nome:
Manuela
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
11:13:00
Fin:
11:19:00
Observacións:

Volver ao listado