DATOS
Zona:
2
Número no libro:
73
Nome:
Florentina
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
11:19:00
Fin:
11:24:00
Observacións:

Volver ao listado