DATOS
Zona:
2
Número no libro:
75
Nome:
Prudencia
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:13:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
11:50:00
Fin:
12:03:00
Observacións:

Volver ao listado