DATOS
Zona:
2
Número no libro:
79
Nome:
Joaquín
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Ponte
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:07:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
12:28:00
Fin:
12:35:00
Observacións:

Volver ao listado