DATOS
Zona:
1
Número no libro:
14
Nome:
Francisco
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
Vexe das Cabanas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:30:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
14:18:00
Fin:
14:48:00
Observacións:

Volver ao listado