DATOS
Zona:
2
Número no libro:
83
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Alva
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Os Cerdeiros das Cabanas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:50:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
13:20:00
Fin:
14:10:00
Observacións:

Volver ao listado