DATOS
Zona:
2
Número no libro:
84
Nome:
Javiera
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
As Cortes de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:21:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
14:10:00
Fin:
14:31:00
Observacións:

Volver ao listado