DATOS
Zona:
2
Número no libro:
85
Nome:
José María
Primeiro apelido:
Sánchez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
Seoane de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:26:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
14:31:00
Fin:
14:57:00
Observacións:

Volver ao listado