DATOS
Zona:
2
Número no libro:
86
Nome:
José
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Losada
Lugar onde vive:
Seoane de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:18:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
14:57:00
Fin:
15:15:00
Observacións:

Volver ao listado