DATOS
Zona:
2
Número no libro:
87
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
As Cortes de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:26:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
15:15:00
Fin:
15:41:00
Observacións:

Volver ao listado