DATOS
Zona:
2
Número no libro:
88
Nome:
Santiago
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
As Cortes de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
01:15:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
15:41:00
Fin:
16:56:00
Observacións:

Volver ao listado