DATOS
Zona:
2
Número no libro:
90
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Losada
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:11:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
17:37:00
Fin:
17:48:00
Observacións:

Volver ao listado