DATOS
Zona:
2
Número no libro:
92
Nome:
Tomás
Primeiro apelido:
Villar
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Condelle de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
02:34:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
18:22:00
Fin:
20:56:00
Observacións:

Volver ao listado