DATOS
Zona:
1
Número no libro:
15
Nome:
María
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Cerdeiros das Cabanas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:14:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
14:48:00
Fin:
15:02:00
Observacións:

Volver ao listado