DATOS
Zona:
2
Número no libro:
93
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Gómez
Lugar onde vive:
Abelaído de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:09:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
20:56:00
Fin:
21:05:00
Observacións:

Volver ao listado