DATOS
Zona:
2
Número no libro:
94
Nome:
Feliciana
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:07:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
21:05:00
Fin:
21:12:00
Observacións:

Volver ao listado