DATOS
Zona:
2
Número no libro:
95
Nome:
Francisca
Primeiro apelido:
Gómez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Abelaído de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:25:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
21:12:00
Fin:
21:37:00
Observacións:

Volver ao listado