DATOS
Zona:
2
Número no libro:
97
Nome:
José
Primeiro apelido:
Yáñez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Acebedo de Rabal de Queixa
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:49:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
21:47:00
Fin:
22:36:00
Observacións:

Volver ao listado