DATOS
Zona:
2
Número no libro:
98
Nome:
Leonardo
Primeiro apelido:
González
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Casdequille de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:14:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
22:36:00
Fin:
22:50:00
Observacións:

Volver ao listado