DATOS
Zona:
2
Número no libro:
99
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Cid
Lugar onde vive:
Lampaza
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:24:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
22:50:00
Fin:
23:14:00
Observacións:

Volver ao listado